Üye Girişi Yeni Üye Kaydı

Üç Aylar (Recep - Şaban - Ramazan) Bilgi

Admin 18 Ocak 2020 Dini Bilgiler 52 -A+
Üç Aylar (Recep - Şaban - Ramazan) Bilgi
Üç Aylar (Recep - Şaban - Ramazan) Bilgi

Üç Aylar İslamiyet'te son derece önem verilen bir dönemdir. Üç ay boyunca tüm Müslümanlar günahtan uzak durmaya özen gösterirken, ibadetlerini ve sevap kazandıracak işleri daha çok yapmaya uğraşır. İçinde bulundurduğu kandiller, önemli tarihler ve oruç ayı ile birlikte Müslümanların en önemli üç ayı bugün itibari ile başlamış durumda.

3 Aylar ibadetleri ise bu mübarek aylar boyunca Allah'ın rızasını kazanmak isteyen tüm Müslümanları yakından ilgilendiriyor. Keza üç aylar boyunca yapılacak olan ibadetler ayet ve hadislerde bolca övülmüştür. Bu da üç ayların önemi olarak bilinmektedir.

2018 3 Aylar nihayet geldi. Milyonlarca Müslüman bugün itibari ile her zamankinden daha önemli günlere giriyor. Üç Aylar'ın ilk önemli tarihi ise 3 gün sonra idrak edilecek olan Regaip Kandili olacak. Regaip Kandili de 3 ayların gelişinin işareti olarak kabul edilmektedir.

Üç Aylar nedir?

Üç aylar, dinimiz İslamiyet'te önemli olan Recep, Şaban ve Ramazan Aylarına verilen isimdir. Hicri olarak 1 Recep'te başlayan üç aylar, Miladi takvimde 19 Mart 2018 Pazartesi gününe denk gelmektedir.

Üç Aylar, kameri aylardan olan Recep, Şaban ve Ramazan'a yapılan ithaftır. Bu aylar içinde her biri ayrıca hadislerde övülmüş, Kur'an-ı Kerim'de Ramazan Ayı bambaşka övülmüştür. Ayet ve hadislerde bu kadar ehemmiyet verilen bu aylar Müslümanlar tarafından dört gözle beklenir ve ibadet ile geçer.

Ayrıca bu aylar içinde kandiller de bulunmaktadır. Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadır Gecesi üç aylar içinde aranır. 

Üç Aylar'ın önemi nedir? Üç Aylar ile ilgili hadisler

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), üç aylar için pek çok kelam etmiş ve önemli sözler buyurmuştur. Bunlardan en çok bilineni;

"Recep Allah'ın ayı, Şâban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." (aclûnî, keşf'ül-hafâ, c.1, s. 423, 
hadis no: 1358.) iken, diğer bazı hadisler de şu şekildedir

"Ey Allah'ım! Recep ve Şâbanı bize mübârek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur." ( ahmed b. hanbel; müsned, c. 1 s. 
259, keşf'ül-hafâ, c.1 s. Ş86,  hadis no: 554. )

Üç aylar içinde pek çok kandil barındırması açısından son derece önemlidir ve bu nedenle bu aylar içinde ibadetten alınan fazilet katlanır.

Recep Ayı içinde Regaip ve Miraç Geceleri bulunurken, Şaban Ayı'nın 15.gecesi de Berat Kandili idrak edilir. Bunlar dışında nihayet bin aydan hayırlı olan Ramazan Ayı'nın tacı olan Kadir Gecesi de Ramazan Ayı'nın son 10 gecesi içinde aranır.

Üç Aylar ibadetleri nelerdir?

1.Regaip Kandili Orucu

Recep Ayı'nın 3. Gecesi Müslümanların idrak ettiği Regaip Kandili içinde oruç tutmak pek faziletlidir. Pek çok Kandil Gecesi öncesinde tutulan oruç da, ibadetten alınan sevabı ve Fazileti arttırır.

2. Recep Ayı Orucu

Recep Ayı içinde oruç tutmak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (a.s.m) hadislerinde sıkça bahsettiği bir konudur. Kendisine tüm Recep Ayı'nda oruç tutamayacağını söyleyen bir ihtiyara cevap veren Peygamberimiz, Recep Ayı'nın birinci, onbeşinci ve sonuncu günlerinde oruç tutması gerektiğini söylemiş ve bu sayede tüm Recep'i oruçlu geçirmiş sevabı alacağını belirtmiştir.

Bunun dışında Recep Ayı'nda tüm Müslümanların mümkün olabildiği kadar fazla gün sayısınca oruç tutması da çokça faziletlidir.

3. Şaban Ayı oruçları

Üç Ayların ikincisi olan Şaban Ayı'nın ilk ve son perşembeleri oruç tutmak dinimizde tavsiye edilmiştir. 

4. Kandil Namazları

Üç Aylar içinde herhangi bir gün kaza ve nafile namazlar kılmak faziletlidir. Fakat Özellikle kandil geceleri kılınan tesbih namazı gibi bazı nafile namazlar da Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmakta faydalı olacaktır.

5. Zikir Çekmek

Üç Aylar boyunca önemli ve belirli günlerde zikir çekmek de faydalı olacaktır.

6. Kur'an-ı Kerim okumak

Üç Aylar içinde, özellikle Kur'an ayı olan Ramazan'da Kur'an-ı Kerim okumak, hatmetmek ve cüz almak önemlidir.


İLK AY : RECEP (YÜCELTİLMİŞ AY)

Üç ayların ilki olan Recep, "yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" manalarına gelmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ : Receb ayının 27. gecesi ise Miraç Kandili'dir. Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Bu gecede Peygamberimiz bir mucize olarak Mekke'deki Mescid-i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ve oradan da göklerin İlahi derinliklerine doğru yükselip ruhen ve bedenen Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmıştır.

ŞABAN: HAYIR AYI

Üç ayların ikincisi olan Şaban, kelime manası itibariyle "dağılan", "saçılan" manalarına gelmektedir. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz, Şaban ayında Ramazan için pek çok hayır dağıldığı için bu aya bu ismin verildiğini ifade etmektedir. 

BERAT KANDİLİ : Şaban ayı içerisinde Berat kandili vardır. Berat kelimesi, "borçtan, isnat edilen suçtan, ruha azap veren sıkıntılardan kurtulmak" manalarına gelmektedir. Bu gecede Kur'an-ı Kerim bir bütün halinde dünya semasına indirilmeye başlanmıştır. Bu sebeple bu gece hürmetine pek çok günah bağışlandığı için geceye Berat gecesi denilmiştir.

RAMAZAN: BEREKET AYI

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı on bir ayın sultanı ve ayların en faziletlisidir. Zira bu ayda Kur'an indirilmeye başlanmış ve ay boyunca oruç tutmak farz kılınmıştır. 

KADİR GECESİ BU AYDA : Kur'an'ın indirilmeye başlandığı bu ay içinde Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan "Kadir Gecesi" vardır. Bu gece Allah'ın müminlere bahşettiği çok yüce bir ikramıdır. Ramazan'ın her gecesinin dolu dolu geçirilmesi için bu gecenin zamanı gizlenmiştir. Ancak Kadir gecesinin Ramazan'ın son on günü içinde olduğuna dair güçlü işaretler vardır.

ÜÇ AYLAR ORUCU

İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynakla-rımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tut-malıdır ama onları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda bulunmamaktadır. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.(Müslim, Sıyam 175, 176).Yorumlar